Fakta

Urintest – testa dig för olika sjukdomar och tillstånd

Genom ditt urin kan du testa dig för sjukdomar och tillstånd. Många tester är själv-tester som du kan köpa själv. Vissa personer behöver göra regelbundna urintester på en vårdcentral för sin hälsas skull. Har du missbrukat droger eller alkohol kan du också behöva gå på kontroller.

Graviditetstest

Allt om graviditetstest – när, var och resultat